Co a jak potřebujete doručit?

[1] - Zadejte (ideálně) celou adresu - tj.ulice, číslo, obec a PSČ

[2] - Zadejte termín ve formátu od - do, tj. např.: 06:30-07:00/14.06.2021

[3] - Např: dokumenty, lékařské vzorky, přístroj....

[4] - Hodnotu uveďte zaokrouhlenou na celé desítky tisíc Kč. U hodnot do 30.000 Kč ji není třeba uvádět.

[5] - Uveďte, pokud potřebujete něco doplnit: k adresám, termínům, zásilce...